Späť : 100V zosilňovače s mixom

BW-1120B

BW1120front.jpg
CLICK ZOOM
Zväčšiť obrázok.
u_150928_BW1120rear1_104048.jpg
Zosil??ovaÄ? je vhodn?? na ozvuÄ?enie kostolov, obecn?©ho rozhlasu, ??kolsk?©ho rozhlasu a zvonenia, domov sm??tku.
Vstupy: 3 x MIC (MIC1-nesymetrick?? s funkciou paging, MIC2-MIC3 symetrick?© vstupy s prep?­naÄ?om na phantom 24V), 2 x AUX, hlavn?? hlasitos?? MASTER, 2-p??sm. korekcie, LED indik??cia v??stup. ??rovni, prebudenia, 1x link.
V??stupn?? v??kon: 120W / 180W,
V??stupy: 100V, 4-16 Ohm,
Frekv. rozsah: 100 - 16000 Hz,
Citlivos?? : MIC 2mV, AUX 250mV,
Skreslenie: <0,1%, odstup S/N: -70dB,
Rozmery: 440x88x310mm,
Hmotnos??: 10kg.
  Do 14 dní        195,- EUR    

K produktu odporúčame :