Bezdrôtový rozhlas
Do 7 dní

Bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním.


Moderný systém šírenia informácií pre obce ale i pre priemyselné parky, rekreačné strediská, šírenia správ o udalostiach s možnosťou varovania obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí, pri živelných pohromách, chemických haváriách a pod..
Možnosť napojenia na centrálny varovný systém CO MVSR (Civilná obrana Ministerstva vnútra).
Bezdrôtový systém pracuje samostatne, ale umožňuje aj súčasné vyhlasovanie do užívaného drôtového rozhlasu. Umožňuje rozšírenie obecného rozhlasu o bezdrôtové pripojenie spádových obcí, sídlisk, lazov a kopaníc, kde nie je možné pripojenie na drôtový rozhlas.
Dosah systému sa pohybuje podľa členitosti terénu až do 10 km. Vzdialenejšie spádové miesta alebo miesta bez kvalitného signálu sú riešené pomocou prevádzača.
Bezdrôtový informačný systém je plne zálohovaný a je funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie cca 72 hodín. Bezdrôtový informačný systém rieši kvalitné ozvučenie a zároveň svojim technickým riešením zaisťuje varovanie obyvateľstva aj v prípade neprítomnosti obsluhy na Obecnom úrade. Systém je možné spustiť i diaľkovo cez telefónny modul.
Spínanie reproduktorových hniezd je zabezpečené prostredníctvom digitálne kódovaných signálov. Pri prenose sa používajú samoopravné kódy. Vysielacia frekvencia je v pásme 447 MHz v súlade s všeobecným povolením Telekomunikačného úradu č. VPR-04/2005 bezdrôtový miestny informačný systém (BOR). Za používanie frekvencie sa neplatí.
Bezdrôtový systém je certifikovaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p., č.c. 0076/104/2/2010.

Technické riešenie a cenovú ponuku Vám veľmi radi vypracujeme na požiadanie.

Množstvo:
Na dotaz,- €