EL - 06 MP3 (melodické zvonění)
Do 7 dní

Univerzálne školské hodiny EL - 06 MP3 sú vhodné do škôl ako hodiny, ktoré presne oznámia začiatok a koniec vyučovacej hodiny prostredníctvom prehratia ľubovoľnej MP3 melódie.

• Programovateľný spínací MP3 modul. K dispozícii je až 60 spínacích časov.
• Využiteľné ako školské zvonenie prostredníctvom melódií MP3.
• Dodáva sa na požiadanie aj v prevedení s LAN modulom (EL-06 MP3/LAN).
• Programovanie hodín sa vykonáva cez zadarmo dodávaný jednoduchý WIN softvér (prenos údajov je cez dodávaný USB kľúč resp. LAN TCP/IP).

• Nastavenie presného času je možné tlačidlami po odkrytí priehľadného plastového krytu.
• Samozrejmosťou je aj presné nastavenie času pomocou dodávaného softvéru pri LAN variante.
• Vysoká spoľahlivosť je zabezpečená robustným procesorom MICROCHIP.
• Záložná pamäť je zálohovaná lítiovým článkom po dobu 5 rokov.
• Vysoko čitateľný LCD displej "2x16 znakov alfanumerický".
• Hodiny sa vyznačujú vysokou presnosťou a s pripojením na LAN absolútnou.
• Skrinka hodín je v prevedení IP44.
• Hodiny si automaticky vedia nastaviť letný/zimný čas.
• Pre funkčnosť melodického zvonenia sa okrem hodín vyžaduje aj existencia 100V rozhlasovej ústredne (100V zosilňovača) https://www.rhsound.sk/rozhlasove-ustredne.rh.16/ a 100V reproskriniek https://www.rhsound.sk/100v-reproduktory.rh.13/.

Technické špecifikácie:
Napájanie elektroniky: 12V DC /1.3A
Spotreba: 1.2W
Max. chyba interného času: 10 sek/mes., bez LAN synchronizácie
Zálohovanie obvodov interného času: lítium CR2330/ 250 mAh, 5 rokov prevádzky
Mechanická odolnosť relé: 2x10^7 zopnutí
Letný zimný čas: nastaviteľná manuálna / automatická zmena
Zobrazovač: LCD 2x16 znakov podsvietený
Spínanie ústredne: 230V / 6A (pasívny kontakt)
Počet zvoniacich programov: 60, volí sa typ dňa, hodina, minúta a dĺžka zvonenia (SW vo WIN)
Synchronizácia času: cez LAN, inak manuálne cez tlačidlá
Pracovné teploty: 0 .. 45°C
Skrinka: IP 44
Montáž: podľa požiadavky
Tlačidlá: 3 x mikrospínač, 1 x z boku prístroja (na manuálne prehranie nastavenej melódie)
Spínač napäťový 5V, časový.

Množstvo:
780,- €